About

Xin chào!

Chúng tôi là HOME®

Chúng tôi là nhà quản lý bất động sản căn hộ thương hiệu HOME®, nhưng được thân quen tiếu là nhà cung cấp thu nhập cố định.

 

Tầm nhìn của HOME®

Có trên 100 tháng cho thuê mỗi năm.
Có 100 tháng tiền cho thuê mỗi năm.

HOME brand outdoor sign

HOME® trở thành thương hiệu thân quen trong xã hội, luôn tạo ra những trải nghiệm chân thành trong quan hệ liên hệ, nhiều cơ hội ý nghĩa với thành viên HOME®, có lợi ích giá trị cho nhà đầu tư chủ sở hữu và được tình cảm thiện cảm của cộng đồng.

Chiến lược của HOME®

Để đạt sứ mệnh và tầm nhìn trên, HOME® tiếp tục chiến lược đồng hành lâu dài với chủ đầu tư và nhà đầu tư, phát triển toàn diện đặc biệt là mặt trận cho thuê và dịch vụ.

Một ưu tiên quan trọng của HOME® là tăng cường cam kết với các quan hệ và đại chúng. HOME® đã có hoạt động và đã có quan hệ, trong thời gian khó khăn cũng như tốt đẹp, các bạn có thể trông cậy vào HOME®. Lợi ích của HOME® không mới, không phải nhất thời. Nó phản ánh là những lợi ích cốt lõi và vững chắc.

Tại HOME®, chúng tôi luôn tìm những cách hợp tác để đạt tầm nhìn đề ra hoặc lợi ích hơn. Với cơ hội phục vụ lượng khách thuê rất lớn, chúng tôi kiên trì và liên tục giải quyết những thách thức lớn và nhỏ để đạt mục đích thành công và thịnh vượng.

© 2016 HOME®